May. 29, 2021

*Мај 2021 - учитељ Миомир у међународном часопису који се бави образовањем

Резултати Дејановићевог рада са ученицима представљени су у међународном часопису који се бави образовањем (K12 Digest, мај 2021, стр. 110, 111, 112, 113. и 114).

ЛИНК:

https://www.k12digest.com/k12-digest-may-2021-international-edition-edtech-companies-in-the-middle-east-special

Share this page