Dec. 29, 2016

*25. децембар 2016 / Остваривање права деце кроз активно учење - обука

       Учитељ Миомир Дејановић и учитељица Данијела Ристић, инструктори активног учења, су 25. 12. 2016. године, у врањској ОШ "Светозар Марковић", у оквиру пројекта "Образовање за права детета", реализовали семинар за колеге из партнерске ОШ "Јован Јовановић Змај".      

       Циљ обуке је био да се учитељи и наставници уведу у рад по методама активног учења.

       Најпре је учитељица Данијела Ристић присутне упознала са суштином активне наставе/учења. За разлику од традиционалне наставе (где се младо биће третира искључиво као ученик који мора да испуњава само оно што је строго зацртано наставним планом и програмом),  у оквиру активне наставе се на то младо биће гледа као на дете, које собом у школу доноси сва своја широка интересовања и потребе. Дете је у таквој настави активни учесник, а не пасивни слушалац и посматрач.

       Затим је учитељ Миомир Дејановић одржао један час, који је осмислио тако да присутне колеге стави у улогу деце. Он је демонстрирао како се деца кроз активно учење, кроз игру, могу лако придобити, заинтересовати и укључити (партиципација) у остварење озбиљних образовно-васпитних циљева.

       Код колега је активирана свест о неопходности да се при осмишљавању и припремању наставних активности увек полази од дечјих капацитета, интересовања и потреба, јер "деца могу научити скоро све ако су у прилици да се играју, да пробају, додирну, чују, виде и осете информације". 

*чланак о обуци је објављен и на блогу пројекта "Образовање за права детета":  http://opd.org.rs/blog/?p=2040

Share this page