Nov. 1, 2015

*8. октобар 2013 / "Искрице" 17 - специјално издање (уредници: Миомир Дејановић, Тијана Ђокић)

Школа је образовно-васпитна установа и не сме да буде затворена, да се скрива иза својих зидова, већ своју делатност мора стално да ставља на увид јавности.

Ми из школе "Светозар Марковић" свој рад и резултате свога рада јавности презентујемо на три ефектна начина. Најпре кроз школски лист "Искрице", затим кроз блог школе и кроз промотивну манифестацију "5+ дан".

Прве "Искрице" су заискриле маја године 1985. и кроз деценије које су уследиле наставиле су да искре. Лист излази једном годишње (за Дан школе, осми октобар) и широј друштвеној заједници сажето предочава најзначајније резултате нашег и ученичког залагања у минулој школској години. "Искрице" су сведочанство. Све што је досад било и што ће одсад бити записано у њима, избављено је од заборава, јер речено временом бледи, а записано остаје.

Миомир Дејановић (из чланка "Огледала наших успеха" / "Искрице" 17, октобар 2013)

Share this page