Nov. 3, 2015

*24. април 2014, "Просветни преглед" / Иновације у настави

Врање
ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ

Миомир Дејановић је деветнаест година учитељ у ОШ „Светозар Марковић“ у Врању. Реч је о свестраном просветном раднику – Дејановић црта стрипове, илустрације и примењује их као наставна средства, учествује у уређивању ђачких листова, свира, инструктор је активног учења, аутор акредитованог програма „Игра као мотивација и метода учења“, награђиван за модерно писање поезије за децу и одрасле...

Учионица у којој деца и овај учитељ бораве зналачки је уређена и они у њој, кроз игру, ефикасно уче.
Учитељ је недавно обрадовао ђаке необичном трансформацијом школске табле у таблу камион, којом симболично поручује да се он и његови ученици, његови мали сапутници, незадрживо крећу ПУТЕВИМА ЗНАЊА.

Горан М. Антић ("Просветни преглед", 24. април 2014)

Share this page