Dec. 3, 2015

*21. новембар 2014 / Угледни час - Придеви и врсте придева

УЧЕЊЕ ПУТЕМ ИГРЕ


Учитељ Миомир МиДеј Дејановић је 21. новембра 2014. године са својим ученицима успешно реализовао угледни час на тему Придеви и врсте придева.
МиДеј је најпре деци и присутним колегама поверио да му је намера да овим часом ефектно обележи 20 година свог преданог рада у просвети, јер је управо на тај дан пре две деценије дошао у школу "Светозар Марковић" и одржао своје прво предавање. Ученици су радо прихватили учитељев предлог да му помогну у интересантном обележавању јубилеја.
Као инструктор активног учења и аутор акредитованог програма "Игра као мотивација и метода учења", учитељ Миомир је веома лако придобио ученике - од првог минута је њихову пажњу везао за изучаване садржаје и вешто их водио из активности у активност. Наставне ситуације је поставио тако да личе на забаву, на игру (па је ученике при усвајању знања пратио осећај задовољства), али је било потпуно јасно да у позадини свега стоји темељна припрема око повезивања низа креативних идеја у сврсисходну целину.
Поред мобилисања снажне дечје потребе за игром, учитељ Миомир Дејановић је за остварење постављених образовно-васпитних циљева часа ефикасно употребио и свој стрип који захваљујући споју текста и цртежа такође представља моћно средство преношења порука и знања ученицима.

Биљана Спирић, учитељица

*(сценарио за час Придеви и врсте придева, аутора и реализатора Миомира Дејановића, објављен је у "Просветном прегледу" од 12. фебруара 2015, у додатку "Педагошка пракса").

Share this page