Apr. 2, 2016

*23. март 2016 / Права детета у стрипу

Да би показао широке могућности онлајн апликације "Стрип генератор", али и дао свој допринос успешној реализацији пројекта "Образовање за права детета" у ОШ "Светозар Марковић", учитељ Миомир Дејановић је компјутерски израдио стрип о дечјим правима, који се ефикасно може користити у образовно-васпитне сврхе.

Овај стрип је 23. марта 2016. објављен на блогу поменутог пројекта - "Образовање за права детета".

http://opd.org.rs/blog/?p=1322

Share this page